011 37 13 30 [email protected]
Christy Goddet Bemiddelaar Logo Groot

Erkend bemiddelaar in familiale zaken & burgerlijke en handelszaken

 

Wat is bemiddeling?

In de wet vindt men volgende definitie: “Bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de actieve medewerking van een onafhankelijke derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.”

Bemiddeling is voor partijen een vrijwillig proces: zij nemen vrijwillig deel en kunnen op elk moment het proces stopzetten.

Bemiddeling is vertrouwelijk: alles wat gezegd en bijgebracht wordt…

"Het meest belangrijke in communicatie is dat horen wat niet wordt gezegd.”

Christy Goddet

Wie ben ik?

Ik wist al vrij vroeg dat ik advocaat wilde worden. In 1998 ben ik afgestudeerd aan de KUL als licentiaat rechten. Al tijdens mijn stage had ik mijn eigen kantoor aan de Helstraat in Vliermaalroot waar ik vooral familiezaken, burgerlijke zaken en invordering van facturen doe.

Gezien onze maatschappij steeds complexer wordt, diende ik vast te stellen dat het klassieke rechtssysteem (rechtbank) niet altijd de gepaste oplossing biedt voor de mensen.

Lees verder

Contact

U heeft een conflict of een probleem met iemand en u zou dit graag willen oplossen zonder naar de rechtbank te stappen. Contacteer in eerste instantie zelf deze perso(o)n(en) en vraag of deze eveneens bereid zijn om tot een oplossing te komen via bemiddeling. Is dat het geval, dan kan er een afspraak gemaakt worden met de bemiddelaar.

Kantoor

Helstraat 9, 3721 Kortessem

Telefoon:

011 37 13 30

Ondernemingsnummer

0542.517.535

4 + 5 =